ES projektai

PROJEKTAS - UAB ALEVISTA NAŠUMO DIDINIMAS. DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE PARODOSE.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 "Naujos galimybės LT".

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0331.

Pavadinimas: "UAB "Alevista" naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra ( bendrovės produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose)".

Projekto tikslas - didinti UAB "Alevista" pardavimus užsienio rinkose.

Planuojama dalyvauti 2 parodose.

Projekto vertė: 20.996,00 Eur

10.498,00 Eurų finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

UAB "Alevista" yra mėsos perdirbimo, įrengta pagal auksčiausius Europos Sąjungos reikalavimus ir standartus, eksportuojanti daugiau nei dvidešimt procentų savo produkcijos į kitas ES šalis.

2014 rugsėjo 17d. UAB “Alevista” pasirašė sutartį (nr.: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-218) administravimo ir finansavimo pagal priemonę “Naujos galimybės LT” Nr.2 dėl MVĮ finansavimo programoje "Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra". Projekta finansuoja Europos sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos biudžetas.

Projekto tikslas - didinti įmonės produktyvumą ir konkurencingumą didinant eksporto apimtį. Iš projekto biudžeto buvo finansuojami šie dalyvavimai tarptautinėse parodose: SIAL2014, IFE2015, PLMA INTERNATIONAL 2015.

2021 10 09 - 2021 10 13 dienomis UAB "Alevista" dalyvauja Kelno parodoje ANUGA 2021, Vokietija. Stendo adresas: 9 salė, E , Nr. 015. Parodos adresas: Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Koln, Germany. www.koelnmasse.com.

2021 Anuga


Alevista JSC is a meet processing company, established under the highest European Union requirements and standards and exporting more than 20% of its production to other European Union countries. In September 17 2014, Alevista JSC has inked an agreement on administration and financing (no VP2-2.1-ŪM-04-K-05-218) under the instrument 'New foreighn markets exploration and current markets development'. The project is financed by the European Union structural funds and the budget of the Republic of Lithuania.

Project goal - to expand the efficiency and competitiveness of the company by growing exports. The project funds are used finance company's participation in the following exposs: SEAL 2014, IFE 2015, PLMA INTERNATIONAL 2015.

09 10 2021 - 13 10 2021 Alevista took part in Koln expo 'ANUGA 2021", which took place in Germany. Address: Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Koln, Germany. www.koelnmesse.com . The company showcased its product in hall no 9E (015).